15% GasTerug

Monitoring & Data

Vanuit de Monitoring & Data tafel wordt nauwkeurig bijgehouden hoe het staat met de doelstelling. Maandelijks updaten zij de stand van zaken m.b.t. het percentage structurele gas reductie in de MRA. Dit kunnen zij zowel MRA breed, als per deelgebied op postcodes uitzoeken. Op onderzoek.amsterdam.nl kan je de hele data sets downloaden.

Monitoring & Data

Geactualiseerde prognose: verbruik aardgas MRA daalt 17 procent in 2023

Naar verwachting is het verbruik van aardgas in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) dit jaar 17% lager dan het gemiddelde over de periode 2018 t/m 2021. Dat blijkt uit een prognose van netbeheerder Liander per februari 2023.

Liander hanteert bij het verbruik van aardgas drie gebruikersgroepen: kleinverbruikers (met een aansluiting voor minder dan 40 m3 aardgas per uur), grootverbruikers (met een aansluiting voor 40 m3 aardgas per uur of meer) en gasmiljonairs (bij een verbruik van meer dan één miljoen m3 aardgas per jaar).

Momenteel is de verwachte afname van aardgasverbruik het grootste bij gasmiljonairs (bijvoorbeeld grote tuinders, ziekenhuizen en industriële bedrijven): -23%. Bij grootverbruikers (bijvoorbeeld grotere winkels en instellingen) is de voorspelde reductie 17%. Kleinverbruikers (woningen en kleinere winkels) hebben naar verwachting 15% minder gasverbruik.

NB: De laatste maand betreffen voorlopige cijfers en kunnen bij een volgende update nog wijzigen.

De gemeente Amsterdam en Liander werken samen om de voortgang te monitoren van de ambities van het ‘Actienetwerk 15% gas terug’ om in 2022 15% aardgasverbruik te verminderen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit aantal is inmiddels gehaald, maar we gaan door voor nog meer reductie. Deze voorspellingen worden elke maand geactualiseerd om te kunnen volgen of de ambitie wordt gehaald. Er zijn, voor de kleinverbruikaansluitingen, nu ook inzichten in het gasverbruik per gemeente beschikbaar.

Mogelijk worden naar verloop van tijd ook inzichten over het verbruik van elektriciteit in de MRA daaraan toegevoegd. Ook bij de productie van elektriciteit in Nederland wordt voor een deel aardgas verbruikt. In 2021 was dit volgens het CBS gemiddeld 46%.

Regionale netbeheerder Liander monitort op basis van gegevens van de energiemaatschappijen nauwgezet het verbruik van aardgas binnen het grootste deel van de MRA. Door deze gegevens te combineren met onder meer temperatuursinvloeden voorspelt de netbeheerder het totale jaarverbruik van aardgas. Dit wordt het standaard jaarverbruik genoemd. Door deze voorspellingen te vergelijken met het historische jaarverbruik is het mogelijk om te bezien of het aardgasverbruik in de MRA naar verwachting daalt.

Volgens CBS was de reductie van het aardgasverbruik in eerste helft van 2022 in Nederland 25% lager dan in dezelfde periode in 2021. Dit komt voor een deel voor het warme voorjaar in 2022. Ook speelt de grote reductie in de aardolie-industrie (deels vanwege het onderhoud aan raffinaderijen) een rol. De cijfers van Liander over de MRA zijn gecorrigeerd voor temperatuursinvloeden en vergelijken het huidige verbruik met een langere historische periode om de structurele reductie van het aardgasverbruik in beeld te krijgen.

Het verbruik van Schiphol is ook niet in de data van Liander opgenomen, maar ontvangen we van Schiphol. Het (voorspelde) gasverbruik van Schiphol is in november 2022 toegevoegd aan de data (in het segment gasmiljonair). Ook het aardgasverbruik van (delen van) enkele gemeentes in de MRA zit niet opgenomen in de gegevens van Liander, aangezien Stedin daar de regionale netbeheerder is van het aardgasnetwerk (Aalsmeer, Amstelveen, Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Ouder-Amstel, Uitgeest, Uithoorn en Zandvoort). Binnenkort ontvangen we deze data en zullen we die hieraan toevoegen.