15% GasTerug

Actienetwerk

Het actienetwerk 15% GasTerug is opgericht na een oproep van voormalig wethouder van Doorninck om nu iets te doen om van het Russisch gas af te komen. Na enkele bijeenkomsten heeft het actienetwerk zich gevormd tot 8 onderdelen die samen werken aan 15% GasTerug in 2022.

Brown Cart Online Shop Icon Modern Logo

Zo ontstond het Actienetwerk 15% GasTerug

Werkwijze Actienetwerk 15% GasTerug

Het actienetwerk wordt aangestuurd vanuit de regiegroep. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het voeren van de regie, het verbinden en het opschalen. Inmiddels zijn er mede door de activiteiten van deze tafel al vele organisaties onderdeel van het netwerk. Check de partnerpagina om te zien, wie allemaal meedoen. Naast de Regie, verbinden & opschalen tafel, zijn er 3 doelgroepentafels

Kantoren

De kantorentafel houdt zich bezig met energiebesparingen in kantoorgebieden in de MRA. Green Business Club voert de regie. Zij zijn bezig met de volgende acties:

  • Doet het licht uit
  • Klimaatsystemen
  • Routekaart Energieneutraal

Meer info?

Wil jij meer informatie over deze aanpak en weten hoe jij daarbij aan kunt haken? Ga naar Green Business Club

Bedrijven & Zorginstellingen

De bedrijven & zorginstellingentafel houdt zich bezig met energiebesparingen op bedrijventerreinen in de MRA. Amsterdam Economic Board en MRA voeren de regie. Zij zijn bezig met de volgende acties:

Vragen?

Staat je bedrijf op een bedrijventerrein en wil je ook energie besparen? Meld je dan aan door te mailen naar info@actienetwerkgasterug.nl met als onderwerp: bedrijventerrein

Buurten

De Buurtentafel houdt zich bezig met energiebesparingen in buurten in de MRA. Hieronder vallen zowel woningen als klein MKB. Stichting Woon! en Gemeente Amsterdam voeren hier de regie. Zij zijn bezig met de volgende acties:

  • Energiecoaches
  • FIXBrigade
  • Voorzetramen
  • Waterzijdig inregelen
  • Versterken en activeren lokale initiatieven
  • VVE-aanpak

Vragen?

Ben je bewoner of MKB’er en wil je ook energie besparen? Meld je dan aan door te mailen naar info@actienetwerkgasterug.nl met als onderwerp: buurten

Naast de regiegroep en de doelgroepentafels zijn er nog 4 belangrijke tafels die meer faciliterend van aard zijn. Uiteraard allemaal ten behoeve van het doel; 15% structurele gasreductie in 2022.

Monitoring & Data

Vanuit de Monitoring & Data tafel wordt nauwkeurig bijgehouden hoe het staat met de doelstelling. Maandelijks updaten zij de stand van zaken m.b.t. het percentage structurele gas reductie in de MRA. Dit kunnen zij zowel MRA breed, als per deelgebied op postcodes uitzoeken.

Doorbraaktafels

Bij nieuwe projecten wil het nog weleens voorkomen dat zaken vast komen te zitten in bureaucratie. Vanuit de doorbraaktafel wordt met IPW gewerkt aan doorbraken in bureaucratie forceren bij projecten die vastlopen. Enerzijds voor dat ene project en anderzijds om hiervan te leren bij toekomstige projecten.

Campagne

Vanuit de Campagnetafel wordt gewerkt aan bewustwording en gedragsverandering. MRA brede campagnes zowel online als offline worden hiervoor ontwikkeld. Daarnaast is de campagnetafel faciliterend aan de andere onderdelen van het netwerk. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken en iedereen mee te laten doen is er tevens een white label toolkit beschikbaar gesteld.

Vragen?

Wil je meer weten over de campagne, of heb je gave ideeën voor de campagne? Neem dan contact op met campagne manager Carlinke Jansen carlinke.jansen@amsterdam.nl

Kennisdelen

Vanuit de Kennisdelen tafel worden webinars geproduceerd waarbij vragen vanuit het netwerk van diverse kanten belicht worden en kennis hierover met elkaar gedeeld wordt. Denk hierbij aan inductie koken versus gas koken in de horeca, wat te doen bij energiearmoede en hoe kan de klimaatbeheersing optimaal ingesteld worden in grote hangars zoals die bij Schiphol.

Ideeën?

Heb je een vraag waar je graag vanuit verschillende oogpunten antwoord op wilt en die relevant is voor een grotere doelgroep? Neem dan contact op met de kennisdeel tafel door te mailen naar info@actienetwerkgasterug.nl met als onderwerp: Tip voor kennisdeel tafel.

Voortgangsrapportage Actienetwerk 15% GasTerug

Download hier de voortgangsrapportage

Meld je aan voor de 15% GasTerug Nieuwsbrief. Elke twee weken sturen we een update van alles wat speelt in het netwerk. Uiteraard kan je ten alle tijde weer uitschrijven.